Norsk radiologisk forening

Fag

CT protokoller

En arbeidsgruppe utarbeider forslag for CT protokoller som skal gjenspeile god praksis i bruk av CT thorax undersøkelser. Protokollene er fortsatt under redigering.
12. september 2018