Subsolid

Algoritme for Subsolid SPN
Algoritme for Subsolid SPN

Retningslinjene krever svært nøye vurdering, optimalt med sammenhengende tynne snitt (1 mm) med vurdering av solid komponent i mediastinalt vindu og vurdering av ikke-solide komponent i lungevindu

Når elektrisk linjal brukes, bør det tas to vinkelrette mål i aksialplanet av både solid og mattglasskomponent, og anvende gjennomsnittet av lang og kort diameter

Bruk av samsvarende lavdose-teknikk anbefales, spesielt ved langvarig oppfølging og spesielt hos yngre pasienter

Ved gjentatte undersøkelser må det alltid sammenlignes med første CT for å oppdage subtil, langsom vekst

Transtorakal biopsi bør bare vurderes i de tilfellene der kirurgi ikke vurderes som klinisk hensiktsmessig

Det forventes at anbefalingene vil bli forbedret og modifisert av ny kunnskap fra pågående forskning