Norsk radiologisk forening

Utredningsalgoritmer

Subsolid

12. september 2018
Algoritme for Subsolid SPN
Algoritme for Subsolid SPN

Retningslinjene krever svært nøye vurdering, optimalt med sammenhengende tynne snitt (1 mm) med vurdering av solid komponent i mediastinalt vindu og vurdering av ikke-solide komponent i lungevindu

Når elektrisk linjal brukes, bør det tas to vinkelrette mål i aksialplanet av både solid og mattglasskomponent, og anvende gjennomsnittet av lang og kort diameter

Bruk av samsvarende lavdose-teknikk anbefales, spesielt ved langvarig oppfølging og spesielt hos yngre pasienter

Ved gjentatte undersøkelser må det alltid sammenlignes med første CT for å oppdage subtil, langsom vekst

Transtorakal biopsi bør bare vurderes i de tilfellene der kirurgi ikke vurderes som klinisk hensiktsmessig

Det forventes at anbefalingene vil bli forbedret og modifisert av ny kunnskap fra pågående forskning