Meld dere på vårmøte!

Her er programmet!

Meld dere på, dette blir et utrolig bra kurs. Spre informasjonen om kurset i avdelingene.

Vårmøte i norsk forening for thoraxradiologi (NFTR) Tirsdag 17.04.18, Blu Radisson Hotel, Gardemoen

 

Kurstittel: Lungekreft og mesotheliom i lys av den nye TNM klassifikasjon. Thymus utredning.

 Program:

09.00-09.15: Registrering

09.15-09.30: Velkommen ved styret i NFTR

09.30-10.00: Thymus-utredning indikasjoner for og    

                      nytten av MR. Foreleser vil bli annonsert.

10.00-10.30: Thymusutredning: Eksempler fra den

                      praktiske hverdag

10.30-11.00: Kaffepause

11.00-11.45: Nye TNM-klassifikasjonen ved lungekreft.

                     Georg Mynarek/OUS Rikshospitalet. 11.45-12.30: Stadium IIIA/B-lungecancere/ N2 og

                     høyere stadium. Per Magnus Haram/

                     thoraxkir.avd., St.Olav

12.30-13.00: PET CT ved lungekreft. Anders Hodt /

                      nukleærmed.avd. OUS Ullevål.

13.00-14.15: Lunsj

14.15-15.15: Nye TNM klassifikasjon av

                     mesothelialcancer. Jesper Ravn /  

                     thoraxkirurg.avd., København.

15.15-15.45: Kaffepause

15.45-16.45: Kasuistikker lungekreft og mesotheliom 16.45-17.00: Avslutning og utlevering av kursbevis

Læringsmål for vårmøtet 17.04.18

1. Når er thymus abnormal. Nytten av MR i karakterisering av thymuspatologi ( kjemisk shift, diffusjonvektet MRI, dynamisk kontrast).

2.TNM ved lungekreft: Gjennomgang av nye TNM klassifikasjonen basert på eks. med ulike tumortyper (nsclc, sclc, nevroendokrine tumores) som omfattes. Klassifisering av lungecancer i multiple foci. Gjennomgang av konsesusbasert TNM-klassifisering av situasjoner som ikke er dekket i T,N,M deskriptorene. Krav til diagnostisk CT ved utredning av lungekreft.

3. Kirurgi ved lungekreftsykdom: Betydning av TNM ved behandlingsvalg. Valg av bildediagnostikk. N2 sykdom og kirurgi. Hva ønsker kirurgen skal være i en CT beskrivelse

3. PET CT ved lungekreft: Nytten av PET CT ved TNM klassifisering av lungekreft inkl. sensitivitet/ spesifisitet ved N-deskriptor, ved M-deskriptorer som leverlesjoner og binyre patologi. Oversikt over og nytten av nye PET tracere.

4. TNM ved Mesotheliom: TNM diagnostikk og utredning av mesotheliom. Bildediagnostikk. Behandlingstilbud i København. Hvilke pasienter bør sendes til København. Prognose.