Uttalelse NFTR: Radiologiske undersøkelser og Covid-19 pneumoni

tirsdag 17. mars 2020

 

Anbefaling fra Norsk Forening for Thorax Radiologi under Covid-19 Pandemi:

 

Vi har fått flere forespørsler om hvordan røntgen best og mest effektiv brukes under den forestående Covid-19 pandemi. Vi kommer her med våre anbefalinger som er basert på internasjonal konsensus. Det skal understrekkes at disse anbefalinger må tilpasses lokale forhold.

 

CT bør ikke brukes til primær diagnostikk:

Selv om CT har vist seg at ha en relativ høy sensitivitet er spesifisiteten fortsatt lav og derfor anbefales ikke CT som primær diagnostikk av pasienter mistenkt for Covid-19. CT skal i stedet brukes til innlagte pasienter hvor der er mistanke om sekundære komplikasjoner etter Covid-19 infeksjon. Viktig med smittevask etter bruk av pasienter med Covid-19 og derfor CT kun anvendes hvis der er direkte behandlingsmessig konsekvens.

 

RTG thorax er lite sensitivt

RTG er lite sensitivt for diagnostikk av Covid-19, men bør brukes til utredning av pasienter med mistanke om andre årsaker for respiratoriske symptomer. Hvis mulig anbefales at man anvender mobile RTG enheter hos pasienter med bekreftet eller mistanke om Covid-19.  Rengjøring av disse enheter er mere enkel og dette vil forhindre smitte spredning.

 

Radiologer anbefales oppdatering på Covid-19 CT morfologi

Under pandemien kan det forventes at man på CT finner Covid-19 hos pasienter som er under utredning for andre ting. Derfor er det viktig at man som radiolog holder seg oppdatert på hvordan Covid-19 manifester seg på CT. Der har i den seneste tid kommet masse nytt kunnskap om dette i publikasjoner.

 

Foreløpige erfaringer på hvilke CT funn som dominerer ved Covid.19 er:

• Mattglassfortetninger

• Blandingsattenuerende lesjoner (mattglass og konsolidering)

• Konsolidering (senere i forløpet)

• Fortykkelse av kar til fortetninger

• Traksjonsbronkiektasier (senere i forløpet)

 • Fortykkede interloblære septae

• Ofte perifer distribusjon (80-90%)

• Ofte bilaterale forandringer (80%)

• Basal dominans (55%)

• Oftere dorsalt

• Multifokal

• Pleuraforandringer

• Pleuraeffusjon (10%) ( Avhengig av sykdomsfase)

 

VH

 

Haseem Ashraf

På vegne av styre i Norsk Forening for Thorax Radiologi.

 

Kilde:

https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

https://pubs.rsna.org/2019-nCoV#images

Performance of radiologists in differentiating COVID-19 from viral pneumonia on chest CT (Bai, Hsieh et al., Radiology 10.03.20)

Relation between chest CT findings and clinical conditions of coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: A multisenter study (Zhao et al., AJR 2020)

CT features of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia in 62 patients in Wuhan, China (Zhou et al., AJR 2020)

WHO

Andre linker:

1) https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

2) Foredrag Jeffrey Kanne: https://veritastv.org/programs/covid-19

3) Kasustikker

https://coronacases.raioss.com/forum/research-    consortium-coronacases-org-1

https://www.sirm.org/category/senza-categoria/covid-19/