Norsk radiologisk forening

Om oss

Hvem er vi?

Radiologer med særinteresse i thoraxradiologi dannet denne foreningen i 2009.
12. september 2018

Det er behov for fagstøtte innen feltet. Vi vil oppfordre alle sykehus til å melde inn minst en lokal kontaktperson for å utvikle et felles nettverk; det er naturlig at det er den radiologen som har mest ansvar for thoraxradiologi.

Hittil har vi på nettsiden publisert uttalelser om  CT protokoller og terminologi, presentert spesielt interessante kasuistikker, og lagt ut lenker til relevante artikler innen ulike felter.

Vi har etablert et årlig fagmøte som vi hadde frem til 2013 om høsten:

  • 2013: i regi av Rikshospitalet om ikke-invasiv hjertediagnostikk
  • 2012: i regi av Ahus med fokus på MR lunge
  • 2011: i regi av St. Olav om diverse tema, bl.annet om biopsi og screening
  • 2010: i  regi av SUS  med fokus på terminologi
Fra 2015 holdes fagmøtet om våren:
  • 2015:  pulmonale noduli og lungekreftscreening.
  • 2016: Store kar
  • 2017: Interstitielle lungesykdommer
Det er en årlig generalforsamling under Radiologisk høstmøte, der også styret velges.

Alt koster litt, og vi har ingen finansielle kilder. Foreningen drives på frivillig basis, vi støtter oss derfor på en årlig medlemsavgift satt til kr. 200, -. Alle radiologer er velkomne som medlemmer, fra nybegynnere til pensjonister. Fullt medlemskap med stemmerett for de som er medlemmer i Radiologforeningen. Også interesserte fra andre spesialiteter kan ha assosiert medlemskap.

Henvendelser kan sendes til NFTRmail@gmail.com.

Velkommen som en av oss.