Norsk radiologisk forening

Diverse

ESNR 2021 Awards & Fellowships

Det er nå åpnet for innmeldinger til European Neroradiology Awards in Diagnostic & Interventional Neuroradiologi ogThe ESNR Scientific Award (tidligere kjent som the "Lucien Appel Prize of Neuroradiology").
10. februar 2021
Logo : European Society of Neuroradiology
Logo : European Society of Neuroradiology

Innmeldingsfristen er 1. mai 2021.

Send innmeldingen til info@esnr.org

Det er nå også åpent for søknader til "the 12 Months Research Fellowship in Diagnostic Neuroradiology" og de to "ESNR Fellowships in Spinal Interventional Neuroradiology".

Deadline for søknader er 1. juni. 2021. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på esnr.org.