fMRI seminar i Trondheim 6-7. november

Kurset blir arrangert av Nasjonal kompetansesenter for funksjonell MR St. Olavs hospital/NTNU.

I forbindelse med 20- års jubileet for fMRI ved St. Olavs hospital/ NTNU arrangerer vi et 2-dagers fMRI kurs med internasjonale og nasjonale eksperter. Kurset inkluderer blant annet oppdagelsen av BOLD fenomenet, fMRI signalets biologi, fMRI sekvenser og betydning av feltstyrke, bildeanalyse, statistiske metoder anvendt i fMRI, paradigme design og bruk av ulik atferds informasjon i fMRI analyse. For hele programmet, se her: https://www.ntnu.edu/isb/mri-seminar-2019

Kurset er tilkjent 1 studiepoeng for PhD studenter. Tildeling av studiepoeng avhenger av deltakelse på kurset og minst 73% rett på en web-basert hjemmeeksamen.

PhD studenter som er medlemmer av forskerskolen for Digitalt Liv eller Nevrovitenskap kan få utgiftene til deltakelse dekket.

Møtet er godkjent for følgende spesialiteter:

  • Nevrologi (14t videre- og etterutdanning)
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering (14t spesialistenes etterutdanning)
  • Radiologi (14t videre- og etterutdanning, etter gammel ordning)