Norsk radiologisk forening

Diverse

Hjernerådets nyhetsbrev for for medlemmer 8. januar 2020

Hjernen blir hovedtema på Forskningsdagene 2020
22. januar 2020
hjernerådet sin logo
Hjernerådet logo

Forskningsdagene annonserer 8. januar at hjernen blir hovedtema på Forskningsdagene i september. Dette er gode nyheter for alle Hjernerådets medlemmer og gir oss en flott anledning til å arrangere spennende hjernemøter ut over det ganske land. Gjennom Forskningsdagene vil møtene få en felles profil. I fjor deltok 85 000 mennesker på over 400 arrangementer. Datoen for årets festival er 16.-27. september.
I denne lenken finner du mer informasjon om Forskningsdagene

Forskningsdagene som ligger under Forskningsrådet, har også noen støtteordninger for arrangementer. De kan du lese mer om her, vær obs på at den første søknadsfristen er allerede 3. februar: https://www.forskningsdagene.no/artikler/sttteordninger!t-7993
I Oslo ønsker Forskningsdagene å samle så mange arrangementer som mulig på Litteraturhuset i Wergelandsveien og i Kulturhuset i Youngs gt. Der vil de tilby gratis lokaler til arrangementer de finner interessante.
Har du ikke arrangert noe under Forskningsdagene før? Du finner tips til nye arrangører her 

Du kan også ta kontakt med sekretariatet til Forskningsdagene og Emmy Gram Lauvanger.
E-post:
egl@forskningsrdet.no
Vi oppfordrer alle Hjernerådets medlemmer til å gripe den muligheten som Forskningsdagene 2020 gir oss! Spre gjerne oppfordringen i deres nettverk rundt om i landet. Dette er en unik anledning til å få hjernen og hjernesaken opp og fram!

Hjernerådets årsmøte blir 31. mars på Schafteløkken i Oslo
Planleggingen av årsmøtet i Hjernerådet er i full gang. Vi skriver årsmelding og avslutter regnskap. Programmet for møtet begynner også å ta form. Møtet starter med mat og mingling kl. 13.30 og er ferdig ca. kl. 17.00. I år ønsker styret at vi ikke har én ekstern foredragsholder. I år satser vi på korte innledninger fra medlemmer og mennesker som står oss nær. Innledningene vil gi grunnlag for en samtale mellom medlemmene om hvordan vi sammen jobber videre. Hvert medlem kan sende én representant til årsmøtet. Meld gjerne på deres representant allerede til: aud@hjerneradet.no
Årsmøtepapirene sendes ut en måned før årsmøtet. Det foreløpige programmet ser slik ut:

Dato: Tirsdag 31. mars 2020
Klokkeslett: kl. 13.30: Mingling og mat. Kl. 14-17: Innledninger, samtale og årsmøte
Sted: Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts Plass 1, ved Frogner plass, Oslo.
Kl. 13.30: Mat og mingling i stuene på Schafteløkken
Kl. 14.00: Velkommen ved møteleder, Hjernerådets nestleder Magne W. Fredriksen
Kl. 14.05: Anette Storstein, Hjernerådets styreleder, overlege og nevrolog ved Haukeland universitetssykehus:
Hjernehelsestrategien – hvor er vi nå, og hvordan jobber vi sammen i fortsettelsen?
Kl. 14.20: Michaela D. Gjerstad, overlege og nevrolog ved Stavanger universitetssykehus:
ParkinsonNet – hvilke erfaringer fra pilotprosjektet er anvendelige for å skape liknende tilbud til andre grupper av hjernepasienter?
Kl. 14.35: Sissel Haavaag, generalsekretærer i Epilepsiforbundet:
Begynnende arbeid for å skape et epilepsi-nett
Kl. 14.50: Professor Nils Erik Gilhus, Universitetet i Bergen:
Hjernerådets undersøkelse om medlemmenes engasjement i forskning.
Kl. 15.05: Samtale: Hva gjør vi nå?
Kl. 15.50: Sidsel Flock Bachmann fra Forskningsdagene:
Forskningsdagene 2020 har hovedtemaet HJERNEN.
Teaser om Hjernerådets fotoprosjekt «Hjernen er deg!» (1 minutt)
Kl. 15.55: Pause før årsmøtet
Kl. 16.15: Årsmøtet settes. * Opprop av medlemmene
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
* Konstituering av årsmøtet
* Behandling av årsmelding 2019
* Behandling av årsregnskap 2019
* Valg til styret. Det skal ikke velges valgkomiteen i år, siden alle de tre medlemmene ble valgt for to år i fjor.
Ca. kl. 17.00: Slutt

Høring om medisinutdanningen i Norge
Grimstadutvalget har i lengre tid arbeidet med innholdet av medisinutdanningen i Norge. Nå legges det opp til en ny høringsrunde. Send gjerne inn deres egen høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet. Innspill til Hjernerådets uttalelse mottas også med takk. Dette kan dere sende til aud@hjerneradet.no innen 10. februar.
Her er LENKE TIL HØRINGSNOTAT
Her er LENKE TIL UTREDNINGEN på ca. 120 sider:
Departementets høringsfrist er 15. februar.

Hjernerådet har engasjert Nina Clarke
Ut over våren kan noen av dere få mail fra Nina Clarke om ulike spørsmål. Vi har engasjert henne til å hjelpe oss med enkelte administrative oppgaver. Nina har nå bl.a. sjekket fakturainformasjonen til enkelte medlemmer før utsendelse av medlemskontingenten for 2020. Nina har ikke hjernerådsadresse, men får dere mail fra Nina, så er det Hjernerådet som har bedt henne om å gjøre en tjeneste for oss. Dere kan med andre ord trygt svare henne.

Neste nyhetsmail til Hjernerådets medlemmer kommer i februar.