Styret i Norsk Nevroradiolgisk Forening etter valg på Generalforsamlingen 25.10.18

Her er vervene som er på valg: