Årsberetning og referat fra årsmøte

Her er referat fra Norsk Nevroradiologisk Forening sin generalforsamlign som gikk av stabelen 27. oktober 2021.

Aktiviteten i foreningen har vært redusert på bakgrunn av pandemisituasjonen, og det har ikke vært avholdt generalforsamling i NNF siden 2019. Årsberetning 2019/2020/2021 fra styret følger.