Kom på generalforsamling

Norsk Nevroradiologisk Forening arrangerer i år generalforsamling på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika den 26.oktober kl.1730-1830. Arrangementet foregår på rom Agora 3.
Mennesker som mingler. Foto: Istockphoto.com
Møt opp på Clarion Hotel Oslo til generalforsamling. Foto: istockphoto.com

Agenda:

 1. Leder ønsker velkommen
 2. Valg av ordstyrer og referent (Styret foreslår Marit Herder og Erik M. Berntsen)
 3. Godkjenning av innkalling og agenda
 4. Styrets årsberetning v/ Marit Herder
 5. Regnskap 2021 v/ kasserer Erik M. Berntsen
 6. Nasjonalt Nevroradiologisk møte våren 2023 – noe vi ønsker? v/ Erik M. Berntsen
 7. Referater:
  • UEMS (European Union of Medical Specialists)
  • ESNR ( European Society of Neuroradiology) v/ Paulina Due-Tønnessen
 8. Valg til styret i NNF v/ Geir Ringstad & Paulina Due-Tønnessen
 9. Prisutdeling Intervensjonsfondet
 10. Diplom til medlemmer med avlagt PhD v/ Piotr Sowa
 11. Nye æresmedlemmer v/ Gaute Wathle
 12. Eventuelt

Saker til eventuelt bes meldt til Marit Herder (marit.herder@uit.no) innen 17.10.2022

Etter eventuelt vil de to nevroradiologene som har disputert siden sist årsmøte begge presentere sine doktorgradsarbeider for oss :

 • Till Schellhorn
  «Brain MRI findings associated with cognitive impairment before and after stroke”
 • Paulina Due-Tønnesen
  “Evaluation of functional magnetic resonance imaging in the diagnosis of brain tumors and other brain lesions for assessment of clinical efficacy.”

Middag:
Middag for medlemmer og evt. ledsager på Villa Paradiso – Munch Brygge kl. 19.
Egenandel for medlemmer/æresmedlemmer kr 200, og for ledsagere kr 400. Det vil bli bestilt en av husets selskapsmenyer. Merk tittelen med emne «Årsmøtemiddag NNF».

Påmelding til middagen må gjøres til Marit Herder (marit.herder@uit.no) innen mandag 17.oktober, samt forhåndsbetaling til NNF sin konto (5001 68 40561) eller VIPPS # 564688 (husk å merke med navn).