Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

Om oss

13. september 2018

Styret 2019

Leder: Paulina Due-Tønnessen, OUS/Rikshospitalet, pdue@ous-hf.no
Nestleder/Sekretær: Marit Herder, UNN, marit.herder@unn.no
Kasserer: Erik Magnus Berntsen, St. Olavs Hospital, erik.berntsen@stolav.no
Styremedlem: Piotr Sowa, OUS/Ullevål, piosow@ous-hf.no

NNF er "institutional member" i ESNR, men dette medfører dessverre ikke at hvert medlem i NNF er personlig medlem i ESNR. For å bli dette, og få rabatterte priser på kurs og årsmøter, må man melde seg inn selv på ESNR sine nettside her.