Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

Stipend

Her ligger stipend som du kan søke på.
15. mars 2019

Stipend fra Norsk Nevroradiologisk Intervensjonsfond

Hver år deles det ut et stipend på maksimum 15 000 kroner fra Norsk Nevroradiologisk Intervensjonsfond som deles ut på Generalforsamlingen for NNF under høstmøtet.

Fondets formål er å stimulere og fremme faglig utvikling, forskning og kunnskapsformidling innen norsk nevroradiologisk intervensjon. 

Vedtektene til intervensjonsfondet finner dere her, og søknadsfristen er 1. oktober hvert år, som sendes til fondets leder Terje Nome.

Stipend fra Norsk Nevroradiologisk Forening

For medlemmer som avlegger doktorgrad vil foreningen dele ut et stipend pålydende 5 000 kr som kan benyttes. Dersom noen medlemmer skal avlegge doktorgrad tar vi gjerne imot tips om det på epost.