Norsk radiologisk forening

Norsk nevroradiologisk forening

Nevroradiologi omhandler bildediagnostikk av og bildeveiledet intervensjon i sentralnervesystemet. Faget er en naturlig subspesialisering fra generell radiologi, med bakgrunn i behovet for oppbygging av kompetanse om og utvikling av høyspesialiserte undersøkelser og prosedyrer hos det store antall pasienter med lidelser i sentralnervesystemet.

Dame som ser på skjermer med MRi bilder. Foto: Istockphoto.com Credit:Laurence Dutton