Norsk psykiatrisk forening

Kurs, konferanser og skjemaer

Årsmøtet 2020

Årsmøtet finner sted 11. mars 2020, kl. 10.15 - 12.00 i Trondheim på Britannia hotell.
2. mars 2020