Norsk psykiatrisk forening

Kurs, konferanser og skjemaer

Nettkurs for psykiatere

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.
Nettkurs for psykiatere
Foto: Colourbox.com

Gå til nettkursportalen:

Du kan også kontakte oss pr. e-post, nettkurs@legeforeningen.no

Oversikt over foreningens nettkurs

Andre nettkurs som er godkjent i psykiatri er kurs om utfylling av dødsattester, regnskapsføring, sakkyndig arbeid, og nettkurs for fengselsleger.