Psykiateren, episode 18: Genetikk og psykiatri

Gener har stor betydning for helse og utvikling av sykdom. Årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser sies ofte å være en kombinasjon av arv og miljø. Hva betyr egentlig det? Psykiater Olav Smeland er overlege i psykiatri og forsker ved NORMENT. Han forsker på genetikk, og deler noe av sin kunnskap i dagens episode av Psykiateren.
Portrettbilde av psykiater Olav  Bjerkehagen Smeland
Dagens gjest er Olav Bjerkehagen Smeland, psykiater og forsker ved NORMENT. Foto: Anne Kristine Bergem

Episodeomtale

Dagens gjest publiserte i januar i fjor en oversiktsartikkel i tidsskriftet World Psychiatry sammen med kolleger fra NORMENT. Artikkelen tar for seg hva genetisk forskning de siste tiårene har vist når det gjelder psykiske lidelser. Artikkelen kan leses her.

Olav Bjerkehagen Smeland tror ny kunnskap vil ha stor betydning for psykiatri som fag i årene som kommer, og at kunnskapen på sikt kan gi økte muligheter for persontilpasset behandling.

Les også intervju med Olav Bjerkehagen Smeland på OUS' nettsider.

NORMENT står for Norsk senter for forskning på mentale lidelser.

Her kan du lese mer om NORMENT