Psykiateren, episode 19: «Rusutløst psykose» - en farlig diagnose?

«Hvert år legges over 500 pasienter inn på norske sykehus med diagnosen rusutløst psykose. Men rusmiddelbruk er bare én av flere bidragende faktorer til at disse pasientene blir psykotiske, og mange får senere en schizofrenidiagnose». Sitatet er hentet fra en kronikk i Tidsskriftet fra februar i fjor. To av kronikkforfatterne er gjester i dagens episode av «Psykiateren» for å snakke mer om den problematiske diagnosen.
Bilde av psykologspesialist Eline Borger Rognli og psykiater Jørgen Bramness stående utendørs.
Eline Borger Rognli og Jørgen Bramness er begge opptatt av å spre kunnskap om psykose og rusmiddelbruk. Foto: Privat

Episodeomtale

Hvilken betydning har det om tilstanden kalles «rusutløst psykose» eller «akutt psykose etter inntak av rusmidler»? Er det semantikk, eller har det betydning for behandling, oppfølging og framtidsutsikter?

Dette er tema for dagens episode av Psykiateren med psykiater Jørgen Bramness og psykologspesialist Eline Borger Rognli som gjester.

«Rusutløst psykose» er en psykosetilstand som oppstår under eller kort tid etter bruk av rusmidler. Symptomer er hallusinasjoner, vrangforestillinger og psykomotoriske forstyrrelser og i den akutte fasen er det vanskelig å skille rusutløst psykose fra schizofreni. Et viktig skille er imidlertid tidsaspektet. Rusutløst psykose går relativt raskt tilbake. Rognli og Bramness mener det er feil å konkludere med en diagnose basert på årsaken til lidelsen, og anser slike holdninger som en utdatert tilnærming til diagnostisering. Det er mer hensiktsmessig å plassere denne lidelsen sammen med andre psykoselidelser, mener de. Å betrakte det som en ruslidelse kan også ha uheldige juridiske konsekvenser.

Her kan du lese hele kronikken fra Tidsskriftet