Psykiatriveka 2024 i Stavanger oppsummert

I uke 11 møttes omtrent 200 leger i psykiatrien til fellesskap og faglig påfyll i Stavanger. Utvalg for psykiatriveka og lokal komité hadde planlagt et variert og spennende faglig program. Neste år arrangeres Veka i Trondheim.
Bilde av Helle Schøyen under Psykiatriveka.
Psykiater og administrerende direktør ved Stavanger universitetssykehus, Helle Schøyen, åpnet Psykiatriveka. Foto: Anne Kristine Bergem.

Psykiatriveka (Veka) ble arrangert for første gang i Trondheim i 2006, og er Norsk psykiatrisk forenings årlige faglige møteplass.  I år ble Veka arrangert i Stavanger.

Faglig program

Årets program inneholdt stor variasjon, og framtidens behandling av stemningslidelser, medikamentell behandling av overvekt, sikkerhetspsykiatri, kjønnsinkongruens, psykopati, demens og førstegangspsykose var blant temaene som ble forelest i plenum.

 

Plenumssalen var fylt opp av 200 deltakere.
Plenumssalen var fylt opp av 200 deltakere. Foto: Anne Kristine Bergem.

Hver dag var det tre parallellsesjoner, med muligheter for deltakerne til å fordype seg i ett tema. Utvalgene i foreningen har vært aktive i planleggingen av parallellsesjonene.

Under årsmøtet kom lederne/representanter for utvalgene fram og mottok applaus fra salen for sitt arbeid og engasjement.

Npf har en rekke utvalg, og det er ikke få arbeidstimer som legges ned av de mange medlemmene. Foto: Anne Kristine Bergem
Npf har en rekke utvalg, og det er ikke få arbeidstimer som legges ned av de mange medlemmene. Foto: Anne Kristine Bergem

Vitenskapelige bidrag

Plenumsforedragene tirsdag var viet vitenskapelige bidrag, og også her var variasjonen stor. Wenche ten Velden Hegelstad fortalte om negative symptomer i prodromaltilstand, Ieva Ratke snakket om antipsykotikas innvirkning på inflammasjon hos kvinner versus menn, Tor-Morten Kvam fortalte om sitt ph.d.-prosjekt omhandlende MDMA-assistert terapi ved depresjon og Hanne Klæbo Greger hadde overskriften «VINGO-ungdommer i barnevernsinstitusjoner blir voksne. Hvordan går det?» som overskrift på sitt bidrag. De vitenskapelige presentasjonene fortsatte utover ettermiddagen i den ene parallellsesjonen.

Bilde av Ieva Ratke.
Ieva Ratke om antipsykotikas innvirkning om inflammasjon hos kvinner versus menn. Foto: Anne Kristine Bergem.

Under festmiddagen onsdag kveld, ble Ieva Ratkes innlegg kåret til årets presentasjon, og hun fikk overrakt diplom og pris. To andre fikk hederlig omtale.

 

Styret under årsmøtet.
Fire styremedlemmer var på valg, og alle ble gjenvalgt for ny periode. Foto: Anne Kristine Bergem.

Årsmøtet

I tillegg til å avholde årsmøtet, gjennomførte styret i Npf Styrets seminar om psykiaterrollen og Styrets time om debatten knyttet til kronikken om pilleskam.

Ann Færden ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen for sin innsats for internasjonal psykiatri og engasjement i foreningen. Gratulerer!

Bilde av Ann Færden.
Npfs nye æresmedlem, Ann Færden. Foto: Anne Kristine Bergem.

Sosialt fellesskap

Kurs og Kongresservice AS ved Steinar og Siri Mette stod tradisjonen tro for den praktiske gjennomføringen av årets Psykiatriveke, og sørget for registrering av deltakerne etter hvert som de ankom hotellet.

Siri Mette og Steinar Kurs og Kongress
Steinar og Siri Mette tok smilende imot de 200 deltakerne i Stavanger. Foto: Anne Kristine Bergem

Siste dag ble avsluttet av psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen, som på sitt lune humoristiske vis delte refleksjoner om legelivet.

Bilde av Ingvard Wilhelmsen.
Ingvard Wilhelmsen har gjennom en årrekke behandlet mennesker på hypokonderklinikken i Bergen. Foto: Anne Kristine Bergem.

I tillegg til faglig påfyll, benyttet deltakerne pauser og sosiale arrangementer til hyggelig prat med kolleger fra hele landet.

Tordis Sørensen Høifødt
Tordis Sørensen Høifødt, æresmedlem i foreningen og en av to møteledere under årsmøtet. Foto: Anne Kristine Bergem.
Bilde av Tone Tveit og Marianne Smetop.
Tone Tveit og Marianne Smetop, begge fra Psykoterapiutvalget. Smetop er også LIPSrepresentant i styret. Foto: Anne Kristine Bergem
Marianne Klokk og Solveig Klæbo Reitan
Marianne Klokk fra Ålesund og Solveig Klæbo Reitan fra Trondheim. Foto: Anne Kristine Bergem.