Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Julebrev, desember 2022

Kjære kolleger. Det er mye spennende som skjer innenfor faget vårt. Det vil være store endringer framover og vi som psykiatere må finne vår plass i systemet. Bare i høst er det bestemt at ordningen Fritt behandlingsvalg skal fjernes, noe som betyr at flere som hadde langtidsplasser ville finne det vanskeligere å finne tilbud fra 2023. For helseforetakene vil det være en fordel å kunne ha mer oversikt over egen økonomi.
Anne Kristine Bergem
20. desember 2022
Juletre ute av fokus tatt gjennom grenene på et annet juletre. Foto: Unsplash/mourad saadi

Samtykkeutvalget ledet av Øystein Mæland skal snart avgi sin innstilling, og Npf har både hatt møte med og gitt innspill til utvalget. Et av våre ønsker er at lovverket må bli enklere å administrere.

Viktigere enn Fritt behandlingsvalg er den bebudede Opptrappingsplanen for psykisk helse som skal komme i først halvdel av 2023. Det sies at satsingen først og fremst vil komme i kommunene. I løpet av våren skal pakkeforløpene for psykisk helse og TSB endres. Npf har allerede spilt inn våre synspunkter på hvordan vi ønsker at de nye nasjonale pasientforløpene skal organiseres, og vi vil jobbe sammen med Helsedirektoratet framover. Noe av det vi har spilt inn allerede er behovet for å forenkle kodingen, sørge for bedre forløpskoordinering og få kommunene med på laget.

Misteltegn. Foto: Unsplashed/bruno souza

Et annet stort arbeid hvor Npf er sterkt involvert, er arbeidet med tematisk organisering av psykisk helsevern. Modellen er fire dagers OCD-behandling, og spørsmålet om det er andre deler av behandlingstilbudene vi bør organisere på andre/liknende måter. Om det er saker dere ønsker at vi som forening skal løfte fram knyttet til de endringer som er på gang, må dere ikke nøle med å sende meg eller andre i styret en epost med forslag.

Npf har et sterkt internasjonalt engasjement både gjennom medlemskap i den Nordiske/Baltiske, Europeiske og Verdens psykiatriforening. Men vi ønsker også å engasjere oss i saker der det skjer overgrep, og særlig der hvor psykiatrien brukes for å legitimere brudd på menneskerettigheter slik som det skjer i Iran.

Npf har også engasjert seg som støttespiller for den Ukrainske psykiaterforeningen og sammen med tidligere styremedlem Ann Færden skal jeg delta på det som tilsvarer Veka i Ukraina i februar i Warzawa.  Sammen var vi også ansvarlige for et symposium på den regionale konferansen til Verdens psykiater forening i Tbilisi i oktober.

Det er stort engasjement for saker som vi legger ut på våre hjemmesider og som deles i sosiale media. Jeg legger her ved to av sakene for å vise noe av bredden vi i vårt engasjement. Intervjuet med Steinar Krokstad, en kjent samfunnspsykiater med mye kunnskap om forebygging og helsefremming om «Hodebra for alle» kan forhåpentligvis være til inspirasjon for flere. Flere intervjuer med engasjerte kolleger finnes på nettsiden vår.

Grantre i vinterlandskap. Foto: Unsplash/mike blank

En annen sak vi har brukt tid på å drøfte i styret er samtykkevurderinger ved aktiv dødshjelp.

Ellers anbefaler jeg alle å lese siste nummer av The Nordic Psychiatrist hvor norske leger og psykiatere bidrar i stor grad.

Den siste og mest tidsaktuelle saken er om asymmetriske relasjoner. Dette er en tematikk vi kommer til å holde tak i tiden framover. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på våre medlemmer som presenteres som «overgriper» før de er dømt i slike saker.

I forlengelse av det siste temaet kan det passe å minne om Legeforeningens støttekollegaordning, som dere kan lese mer om på våre nettsider.

Da vil jeg til slutt minne om Psykiatriveka i Bergen i mars. Meld dere på – programmet ligger allerede ute på Psykiatriveka: VELKOMMEN TIL PSYKIATRIVEKA 2023. Under Veka er det også årsmøte med valg, og jeg har en innstendig oppfordring til å melde dere til valg eller foreslå andre kollegaer.

Lars Lien. Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien. Foto: Anne Kristine Bergem

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og for noen et vel fortjent avbrekk fra en travel hverdag. Jeg ser fram å møte dere igjen på nyåret med alle spennende utfordringer som venter oss.

Hamar, desember 2022,

 

Lars Lien