Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nå kan du søke stipend til videreutdanning

Det gjelder stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (i henhold til spesialistreglene i psykiatri).
18. oktober 2019

Det utlyses for 2019 stipend til leger som er i gang med, eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent psykoterapiveileder i en av de tre terapiformene.

Den norske legeforenings Utdanningsfond I bevilger årlig en sum til dette formålet. Vanligvis gis anledning til å tildele inntil kr. 15.000 pr. stipend. Man kan tildeles inntil to veilederstipender i løpet av utdanningstiden.

Søknadsfrist: 4.12.2019