Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Norsk psykiatrisk forening på kongress i Tbilisi, Georgia

Behandling og håndtering av psykiske lidelser etter pandemien var temaet på årets temakongress i Georgia i oktober i år. Kolleger fra Norge var til stede og bidro til et spennende program.
Anne Kristine Bergem
8. november 2022
Tbilisi, Georgia. Foto: Neil Sengupta, Unsplash
Tbilisi, Georgia. Foto: Neil Sengupta, Unsplash

Psykiaterkollega Ann Færden representerte Norge på World Psyhiatric Asssociation´s Thematic Congress i Tbilisi, Georgia 14.-16. Oktober, 2022.

Tema for årets kongress var «Treatment and Managment of Mental Disorders in a Post-pandemic Era». Kongressen ble ledet av Eka Chkonia, leder for den Georgiske psykiaterforeningen.  

World Psychiatric Association (WPA) er en verdensomspennende forening med deltakelse fra 121 land. I alt 145 organisasjoner med til sammen mer enn 250 000 medlemmer utgjør WPA. WPA arrangerer kongresser over hele verden med ulikt innhold.

Fra venstre: Khachatur Gasparyan (Armenia), Norbert Skokausas (Norge), Ann Færden (Norge), Carl Emil Vogt (Norge), Mariam Jishkariani (Georgia), Armen Soghoyan (Armenia), Marietta Khurshudyan(Armenia) og Karine Tataryan (Armenia). Foto: Ann Færden
Fra venstre: Khachatur Gasparyan (Armenia), Norbert Skokausas (Norge), Ann Færden (Norge), Carl Emil Vogt (Norge), Mariam Jishkariani (Georgia), Armen Soghoyan (Armenia), Marietta Khurshudyan(Armenia) og Karine Tataryan (Armenia). Foto: Ann Færden

Ann Færden kan fortelle at en liten gruppe fra Norge deltok på kongressen i Tbilisi i oktober. Alle i gruppen var påmeldt symposiet «Challenges for human rights before and today: Human Rights and Mental Health in the 21st Century». Både Ann Færden fra Npf og fra Nansenforsker ved Holocaustsenteret, Carl Emil Vogt, bidro med innlegg. Vogt fortalte om Fritjof Nansens humanitære arbeid i denne delen av verden. Nansen har et sterkt navn i denne regionen gjennom sitt arbeid for sultrammede i Ukraina og Russland, og ikke minst med sitt flyktningepass til armenere spesielt, forteller Ann Færden.

Selv steppet hun sporty inn som leder av symposiet sammen med Armen Soghoyan fra Armenia da leder av Npf, Lars Lien, måtte melde forfall.

Ann Færden hadde med følgende hilsen fra Lars Lien, som ble framført i sin helhet:

«I am truly sorry that I was not able to join the WPA regional conference in Tbilisi with the very important topic of TREATMENT AND MANAGEMENT OF MENTAL DISORDERS IN A POST-PANDEMIC ERA.

For many people the pandemic was a traumatic event especially for people living on the margins of life like many of the people with mental health and substance use challenges are doing. And now we are facing a new disturbing crisis with global impact. The current Russian unjustifiable war on Ukraine has been condemned by the Norwegian psychiatric association and the Norwegian medical association. We are joining force in this condemnation together with the rest of Europe with the European psychiatric association where I am a member of the board.

Therefore, the seminar proposed by Ann Færden and Armen Soghoyan as part of this congress is so timely and necessary. We need to learn from the history – to see how human right always are violated during wars and that we have to speak up against such violations.

And we have to remember that people with mental health problems are especially vulnerable for abuse during war. Human rights and mental health cannot be separated.

I wish you all the best for the seminar and the conference.» —Lars Lien, professor, and president of Npf

Seminaret ble svært bra, kan Ann Færden fortelle, og får støtte fra Lars Lien som har mottatt mange gode tilbakemeldinger på seminaret i etterkant.

På kongressen var det også faglige bidrag fra Georgia hvor temaet var Georgias undersøkelser av erfaringer blant flyktninger fra Ukraina og Armenias knyttet til den pågående krigen med Azerbajan. Både flukt og indre fordriving er undersøkt. Det var også et sterkt innlegg basert på smertefulle erfaringer fra folkemordet i Armenia. Ifølge Ann Færden klarte bidragsyterne på en imponerende måte å sette søkelyset på hvordan neste generasjon kan komme seg videre.

En annen norsk bidragsyter på kongressen var professor Norbert Skokausas fra NTNU. Han er barne- og ungdomspsykiater og leder for WPA seksjon for Barne- og Ungdomspsykiatri (WPA-CAP). Han snakket om hvordan skape en stabil psykisk helsetjeneste for barn og unge.  

Selv om en stor del av kongressen var viet erfaringer knyttet til pandemien og tiden etter, var den pågående krigen i Ukraina og krigens påvirkning på resten av verden også et sentralt tema, kan Ann Færden formidle. Hun forteller videre at det var svært gripende å høre lederen for den Ukrainske psykiaterforeningen, Irina Pinchuk, snakke om krigens dramatiske konsekvenser. Kontrastene mellom det Pinchuk fortalte og den trygge konferansesalen ble store, og ikke minst var det spesielt å vite at hun selv skulle hjem til trygge Norge etterpå, syntes Ann Færden.

Ved bordet sitter fra venstre Igor Filipcic (Kroatia), Afzal Javed (president i WPA), Armen Soghoyan (Armenia) og Irina Pinchuk (Ukraina). Foto: Ann Færden
Ved bordet sitter fra venstre Igor Filipcic (Kroatia), Afzal Javed (president i WPA), Armen Soghoyan (Armenia) og Irina Pinchuk (Ukraina). Foto: Ann Færden

Alle innleggene er samlet i en kongressbok.

Ann Færden anbefaler på det sterkeste at kolleger i Npf deltar på slike regionale kongresser. Hennes første møte med kolleger fra denne regionen var da hun var nestleder i Npf for 11 år siden og representerte Norge på en kongress i Armenia. Hun synes at det faglige samarbeidet som oppstod etter dette første møtet er noe av det mest givende hun har erfart i sitt mangeårige virke.

Ann Færdens erfaring er at psykiatere og deres profesjonsforeninger i Ukraina, Georgia og Armenia ønsker et nærere samarbeid med norske kolleger. Hennes ønske er at hun gjennom å dele sin opplevelse fra oktoberkongressen i Georgia kan bidra til å inspirere flere norske kolleger til å delta på de neste regionale kongressene. Hun tror neste møte kan bli allerede i Armenia til våren.

«Det å høre hvordan denne regionen med de ulike lands allianser og erfaringer med sin store nabo Russland ser på det som skjer i verden gir en innsikt du ikke kan få noe annet sted», sier Ann Færden bestemt, - Jeg oppfordrer alle Npfs medlemmer til å engasjere seg i WPA og de utallige faglige komiteene som finnes. Du vil garantert finne kolleger som er opptatt av et samme som deg».

Ann Færden har et sterkt engasjement både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Privat
Ann Færden har et sterkt engasjement både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Privat

Dersom noen ønsker å høre mer om WPA og framtidige kongresser, stiller Ann Færden seg til disposisjon. Hun kan kontaktes på ann.farden@outlook.com.