Nye styremedlemmer fra 1. mai

På årsmøtet i mars ble to nye medlemmer valgt inn i styret i Norsk psykiatrisk forening. Vi takker for at de ønsker å engasjere seg i foreningen, og ser fram til samarbeidet.

For at Norsk psykiatrisk forening skal ivareta sin rolle som fagmedisinsk forening og samfunnsaktør, er foreningen avhengig av å ha et styre. Styret består av medlemmer hvorav rollene er fordelt blant medlemmene. Leder velges for seg på årsmøtet, og etter valg av øvrige styremedlemmer konstituerer styret seg selv. Styret har foruten leder, en nestleder, økonomiansvarlig og et styremedlem som deltar i valgkomiteen. Leder av LIPS (leger i  spesialisering i psykiatri) er alltid fullverdig medlem av styret i Npf.

På årsmøtet i mars i år (2022), ble to nye medlemmer valgt til å sitte i styret. De to nye medlemmene er Shahram Shaygani og Ulrika Larsson. De erstatter Erik Tholin og Jacob Jorem. Takk til Erik og Jacob for innsatsen!

Bilde av Shahram Shaygani
Illustrasjonsbilde av Shahram Shaygani. Foto: privat

Shahram Shaygani (53) er spesialist i psykiatri, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, psykoanalytiker og veileder i psykodynamisk psykoterapi. Han jobber i dag på Trasoppklinikken som overlege og forskningsleder. Han er instituttrådsleder i Norsk psykoanalytisk forening og forsker i 50% stilling ved UiO. Han har bred klinisk erfaring, men har jobbet mye med dobbeltdiagnose og transkulturell psykiatri. 

Shahram har bodd i Norge i 34 år, og kom til Norge som flyktning fra Iran. Han har kjæreste, sønn (16), katten Tigra og hunden Milou. Han bor på Lillestrøm og er lidenskapelig opptatt av metalmusikk.

I foreningssammenheng er han spesielt opptatt av psykiaterens rolle og identitet i psykisk helsevern.

Bilde av Ulrika Larsson
Illustrasjonsbilde av Ulrika Larsson. Foto: privat

Ulrika Larsson er spesialist i psykiatri, psykoterapiveileder i kognitiv atferdsterapi og utdanningsansvarlig overlege i voksenpsykiatrien ved Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Ulrika kommer fra Sverige, men har bott i Nord-Norge i 16 år. Etter 12 år i Lofoten bor hun nå i Bodø. Utenfor jobben går det meste av tiden til hestene og hunden Zid. 

Ulrika har hatt en rekke verv i Legeforeningen, først som foretakstillitsvalgt for Nordlandssykehuset og deretter som konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord RHF. Hun var samtidig ansattvalgt varamedlem i styret i Helse Nord RHF. Siden 2017 har hun vært leder av Den Norske Legeforenings Regionutvalg for Nord-Norge, og fra 2019 har hun vært og er leder av Nordland Legeforening.

Når det gjelder hennes foreningsmessige engasjement, brenner hun for psykiatrifaget, for fagutvikling innenfor psykiatrien og for utdanning av leger i spesialisering.