Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nyhetsbrev nummer 1/2022

Kjære psykiatere og LIS. Dette er det første nyhetsbrevet fra styret i Norsk psykiatrisk forening.
18. februar 2022
Lars Lien, styreleder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien, styreleder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem

Foreningens tidligere leder Ulrik Malt har gjort en formidabel innsats med å utgi Psykiateren, men ønsket ikke å fortsette som redaktør etter nyttår. Det nye styret har jobbet med en kommunikasjonsstrategi og er foreløpig innstilt på å styrke Facebook og internettsiden, samt utgi dette nyhetsbrevet seks ganger i året. Vi ønsker innspill fra dere på hva dere synes om nyhetsbrevet og forslag til saker dere ønsker vi skal omtale.

I nyhetsbrevet ønsker vi å presentere saker som styret er opptatt av og noen ganger ønsker innspill til. Denne gangen er det særlig saken om Kloke valg vi gjerne vil ha respons fra dere på. Rekruttering er en annen sak vi har mye fokus på knyttet både til Legebarometerstudien og Questbackundersøkelsene som dere har fått tilbud om å delta i. Alle studiene indikerer at det er vanskelig å rekruttere psykiatere på alle nivåer og med å beholde dem i den offentlige helsetjenesten. 

Styret har i lengre tid arbeidet med en telemedisinstrategi som har blitt sterkt aktualisert i forbindelse med Koronapandemien. Smitterestriksjonene knyttet til Korona har også stukket kjepper i hjulet for kurs og konferanser de siste to årene. Også gjennomføringen av VEKA har vært rammet de siste to årene, og i år måtte vi ta beslutningen om å flytte gjennomføringen fra mars til september. Årsmøte går imidlertid som tidligere annonsert den 16. mars, digitalt. Alle medlemmer vi få sendt ut lenke i god tid før møtet. 

Nyhetssaker:

  • Kloke valg: «Gjør kloke valg» er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade. Norsk psykiatrisk forening ønsker å delta i denne viktige kampanjen. Her presenteres styrets og utvalgenes forslag til anbefalinger, og dere inviteres herved til å delta i den interne høringen blant foreningens medlemmer, som er et ledd i å forankre valgene blant psykiatere og LIPS. Les forslagene i vedlagte lenke, og send eventuelle innspill og kommentarer til Npf på npf@npf.legeforeningen.no innen midten av mars.
  • Rekruttering: Rapporten "Legebarometeret" fra Samfunnsøkonomisk analyse fant at 85 % av helseforetakene hadde rekrutteringsutfordringer i psykiatrien i 2020. Riksrevisjonen slo i 2021 fast at "den gylne regel" som skulle sikre lik vekst i psykiatri og somatikk, ikke ble fulgt, og at dette delvis kan forklares med at helseforetakene har mange ubesatte psykiaterstillinger. Siden mange psykiatriske enheter har bare én psykiater og fagmiljøene er små, blir de ekstra sårbare for svikt i rekruttering.
  • Telemedisin: Covid-19 pandemien har endret samfunnet og helsevesenet. Metoder for fjernkommunikasjon er rullet ut i de fleste områder innen helsehjelp for å ivareta smittevernhensyn samtidig som en skal kunne gi forsvarlig helsehjelp. Telepsykiatri har blitt viktig og reaktualisert, til tross for at dette ikke er nytt. Bruk av videoutstyr i psykiatrien har vi lang erfaring med og telepsykiatri kan på noen områder være like effektivt som, men forskjellig fra fysisk pasientbehandling.

Kommende konferanser:

Npf i nyhetsbildet desember og januar 2021/22:

 

Lars Lien, styreleder