Europeisk samarbeidsfelleskap for medisinske spesialister (Union Européenne Médecines Spéclialistes – UEMS)

Europeisk samarbeidsfelleskap for medisinske spesialister er den eldste generelle medisinske organisasjon i Europa (61 år gammel i 2019). UEMS består av legeforeningene i alle europeiske land (samt enkelte assosierte legeforeninger) og inkluderer derfor omkring 1.6 millioner medisinske spesialister.

Det er seksjoner som fokuserer på ulike medisinske spesialiteter samt UEMS sin logorepresentanter fra akademia. Norsk psykiatrisk forening har en representant i seksjonen for psykiatri. I tillegg kommer en representant fra et medisinsk fakultet i Norge, p.t. Universitetet i Oslo.  UEMS arbeider bl.a.  nært med EUs kommisjon og EU parlamentet.