Europeisk samarbeidsfelleskap for medisinske spesialister (Union Européenne Médecines Spéclialistes – UEMS)

Europeisk samarbeidsfelleskap for medisinske spesialister er den eldste generelle medisinske organisasjon i Europa (61 år gammel i 2019). UEMS består av legeforeningene i alle europeiske land (samt enkelte assosierte legeforeninger) og inkluderer derfor omkring 1.6 millioner medisinske spesialister.
UEMS sin logo

UEMS har seksjoner som fokuserer på ulike medisinske spesialiteter som inkluderer representanter fra akademia. Norsk psykiatrisk forening har to representanter i seksjonen for psykiatri.  UEMS arbeider bl.a. nært med EUs kommisjon og EU-parlamentet.

UEMS har tre fokusområder: spesialistutdanningen (postgraduate medicine), spesialistenes etterutdanning (continous medical education, CME) og kvalitetssikring (quality of assurance) av spesialistutdanningen og av psykiateren kliniske praksis. De siste områdene henger tett sammen. Uten en spesialistutdanning av høy kvalitet blir det heller ingen høy standard på yrkesutøvelse og pasientbehandling. Derfor arbeider UEMS med å definere standarder for utdanning og praksis, gjennom de såkalte European Standards in Medical Training /European Training Requirements (ETR).

Psykiatriseksjonen i UEMS arbeider med å utvikle den europeiske psykiaterens identitet ved å styrke spesialistutdanningen. To viktige verktøy for dette er utarbeidelsen av et rammeverk for kompetansebasert spesialisering (Competencebased training framework, CTR) og det påbegynte arbeidet med å utarbeide en felles europeisk eksamen, som flere andre spesialiteter allerede har. Harmonisering og standardisering er viktige prinsipper for sikre at vi har en god psykiaterutdanning i alle europeiske land - til beste for våre pasienter.

Psykiatriseksjonen i UEMS sitt arbeid med blant annet CTR og ETR har vært viktig for Spesialitetskomiteen i arbeidet med å utarbeide nye spesialitetskrav, slik at da helsemyndighetene overtok og gjorde alle spesialitetenes spesialistregler om til læringsmål, hadde psykiatrispesialiteten langt på vei allerede innført dette – om enn med andre betegnelser.

UEMS er klare i sitt budskap om viktigheten av at spesialistene, må ta ansvar for innholdet i spesialiseringen og fortsatt eie faget og sikre høyest mulig standard og kvalitet.

Psykiatriseksjonen i UEMS har som et klart mål å utvikle og styrke identiteten til den europeiske psykiater. Derfor arbeider psykiatriseksjonen særlig med spesialistutdanningen ved å bruke og oppdatere de viktigste dokumentene, særlig Competencebased training framework, samt å utarbeide en europeisk eksamen.

Norske delegater i UEMS´psykiatriseksjon er Morten Selle og Morten Hatlen.