Norsk psykiatrisk forening

LIPS for LIS

LIPS for LIS

Forening for leger i psykiatrispesialisering (forkortet LIPS) er en underforening av Norsk psykiatrisk forening for foreningens LIS-medlemmer, og ble opprettet etter vedtak på Npfs årsmøte mars 2013.

Alle Npfs medlemmer som er LIS er automatisk medlem av LIPS. Det er ingen ekstra kontingent. 

Foreningen er en fagmedisinsk forening, og arbeider særlig med forhold som har med LIS i psykiatri å gjøre. Mer yrkespolitiske saker, som lønn, arbeidsbetingelser, ferie o. a. håndteres av lokalt tillitsvalgte gjennom Yngre legers forening (Ylf).

Foreningen kan kontaktes ved å sende e-post til
lipsALFAKRØLLpsyklisPUNKTUMcom
(erstatt de store bokstavene med tegnsetting).

Vi hører gjerne fra deg!

Årsmøte 2017

Som tidligere år arrangeres årsmøte under LIS-lunsj tirsdgen i Psykiatriveka. Årsmøte blir dermed tirsdag 14. mars 2017 på Radisson Blu Scandinavia i Oslo kl 13.00 - 14.00.

Innkalling er endt elektronisk og som invitasjon til Psykiatriveka per post.

Lik og følg oss på Facebook

LIPS er nå på Facebook. Lik og følg siden vår, da!

European Federation of Psychiatric Trainees

LIPS er medlem av den europeiske foreningen for LIS i psykiatri, EFPT. Norske LIS har derfor anledning til å delta i deres hospiteringsprogram (exchange). Mer informasjon om det finner du på deres nettsider, efpt.eu.