Norsk psykiatrisk forening

LIPS for LIS

Mangler du grunnkurs del V etter "gammel ordning"?

Spesialitetskomiteen i psykiatri har informert oss 8. februar 2016 at de har følgende svar på spørsmål om manglende grunnkurs del V:

"Det som HDir først og fremst vil se på er det totale antall timer. Dvs at ihht gamle regler skal LIS ha 150 timer med grunnkurs. Det betyr at LIS som mangler ett grunnkurs etter gammel ordning må ta et ekstra delkurs fra nåværende/kommende grunnkursserie.

Videre er HDir opptatt av læringsmål. Dvs at  LIS bør fortrinnsvis ta et delkurs fra grunnkursserien som arrangeres etter ny ordning (dvs kun fire delkurs, 120 t) som i størst grad ligner det delkurset som mangler, og supplere med andre kurs (emnekurs eller andre godkjente kurs) som kan sies å kompensere for de temaene som ikke er dekket i det delkurset LIS får plass på.

Når dette er sagt, så har Spesialitetskomiteen hittil ikke opplevd at HDir har sett nærmere på innholdet i grunnkursene, men kun vært opptatt av antall timer"