Norsk psykiatrisk forening

LIPS for LIS

Innkalling til årsmøte i LIPS 10. mars 2020 på Psykiatriveka i Trondheim

Kjære medlemmer i LIPS. I henhold til vedtektene § 5 innkalles det til årsmøte i LIPS (Forening for leger i psykiatrispesialisering) på tirsdag 10. mars kl. 13-14 på Britannia hotell i Trondheim.
Jacob Jorem, Leder for LIPS
3. mars 2020

Årsmøtet vil bli avholdt under den årlige LIS-lunsjen på Psykiatriveka. Alle LIS i psykiatri som er medlemmer av Norsk psykiatrisk forening (Npf) er automatisk medlemmer av LIPS, og er hjertelig velkomne. 

Hvis noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet, må de sende disse til leder senest innen 28. februar på mail lips@psyklis.com eller via LIPS’ Facebook-side. 

Agenda for årsmøtet i LIPS 2020 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Presentasjon av regnskap og budsjett
  5. Forslag til endring av vedtekter
  6. Innkomne saker
  7. Eventuelt