Æresmedlemmer

Foreningens æresmedlemmer er:
  • Ulrik Malt
  • Ola Marstein
  • Tordis Sørensen Høifødt
  • Otto Waldemar Steenfeldt-Foss
  • Randi Rosenqvist
  • Einar Kringlen
  • Per Vaglum
  • Finn Magnussen
  • Bjørn Østberg