Norsk psykiatrisk forening

Om oss

SpesialitetskomitéProfilbilde
Leder
Grønn, Sara Matre
Profilbilde
Medlem
Gilani, Sara
Profilbilde
Medlem
Hatlen, Morten Svendal
Profilbilde
Medlem
Stensland, Geir Øyvind
Profilbilde
LIS-medlem
Bremnes, Thomas
Profilbilde
Varamedlem
Dybvig, Ane
Profilbilde
Varamedlem
Vetlesen, Astri