Norsk psykiatrisk forening

Om oss

SpesialitetskomitéProfilbilde
Leder
Selle, Morten S.
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Erik
Profilbilde
Medlem
Kamps, Anne
Profilbilde
Medlem
Syrstad, Vigdis Elin Giæver
Profilbilde
LIS-medlem
Emilsen, Trude
Profilbilde
Varamedlem
Constantinou, Michael
Profilbilde
Varamedlem
Vetlesen, Astri
Profilbilde
LIS-varamedlem
Nygaard, Øyvind