Norsk psykiatrisk forening

Om oss

Styret

Bilde av Ulrik Fredrik Malt
Leder
Ulrik Fredrik Malt
Arbeidssted: UiO, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
Bilde av Tordis i Npf
Nestleder
Tordis Sørensen Høifødt
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Bilde av Thorbjørn Sund
Medlem
Thorbjørn Lars Sund
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken
Bilde av Morten Svendal Hatlen
Medlem
Morten Svendal Hatlen
Arbeidssted: Divisjon Psykisk helsevern - Haukeland
Bilde av Solveig K Reitan
Medlem
Solveig Klæbo Reitan
Divisjon Psykisk helsevern
Bilde av Petter Andreas Ringen
Medlem
Petter Andreas Ringen
Arbeidssted: Klinikk psykisk helse og avhengighet - OUS
Bilde av Miriam Kristine Sandvik
Medlem
Miriam Kristine Sandvik
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
Bilde av Elisabeth Mork
Medlem
Elisabeth Mork
Arbeidssted: Vestre Viken
Jacob
Medlem
Jacob Jorem