Norsk psykiatrisk forening

Om oss

Utvalg

Leder
Per Anders Øien
Arbeidssted: Psykiatrisk avd., Lier

Nestleder
Ann Christin Rivenes
Arbeidssted: Haukeland Universitetssykehus, Klinik Psykosomatisk med.

Medlem
Lars Onsrud
Arbeidssted: Haukeland Universitetssykehus, Kronstad DPS, Bergen

Medlem
Tone Madland Skeie
Arbeidssted: Avtalepraksis Sandnes

Medlem
Åsa Kristine Rekdal 
Arbeidssted: Solli DPS, Nesttun

Medlem
Øivind Ursin- Holm
Arbeidssted: Oslo

LIS
Gro Aandahl
Arbeidssted: DPS Salten, Bodø

Se også: 

Last ned (pdf):