Podcaster

Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning er en podcast som gis ut av Norsk
psykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien.