Norsk psykiatrisk forening

Biologisk psykiatri og psykofarmakologi

Psykofarmakologi 2020 Diakonhjemmet

Dato: 28 april 2020. Tid: kl. 09.00-16.15. Sted Diakonhjemmet sykehus, Store Auditorium, DBL-bygget. Tema: Behandlingsresistens.
21. februar 2020