Psykofarmakologi 2020 Diakonhjemmet

Dato: 28 april 2020. Tid: kl. 09.00-16.15. Sted Diakonhjemmet sykehus, Store Auditorium, DBL-bygget. Tema: Behandlingsresistens.