Norsk psykiatrisk forening

Rettspsykiatri

Faglig møte 17.11.20 - Telepsykiatri i rettspsykiatri

Utvalg for rettspsykiatri arrangerer digitalt kveldsmøte om Telepsykiatri i rettspsykiatri: Tirsdag 17.11 kl 17-19.30
16. november 2020