Årsmøte i LIPS

Årsmøte i LIPS ble arrangert digitalt 11.03.21.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
 4. Presentasjon av regnskap og budsjett
 5. Vedtekter
 6. Valg av ny leder for LIPS
 7. Valg av LIS i utvalg
 8. LIPS’ spesialistpris 2021
 9. Innkomne saker
 10. Eventuelt

Hvem/hva er LIPS?

 • Forening for LIS i psykiatrispesialisering (LIPS)
 • Stiftet 2013 som en underforening av Npf (Norsk psykiatrisk forening). Siden Dnlfs Landsstyremøte 2017 har LIPS vært et formelt fagutvalg under Npf (et såkalt Fuxx).
 • Alle LIS som er medlemmer av Npf blir automatisk medlemmer av LIPS (ikke egen medlemsavgift).
 • Skal jobbe for å fremme faglig interesse blant LIS i psykiatri, øke samhold, kommunikasjon og kontakt på tvers av sykehus og helseforetak, samt representere Norge i EFPT (den europeiske foreningen European Federation of Psychiatric Trainees).
 • Styret består av leder/representant i Npfs styre, og et nettverksmøte av LIS-representantene i de ulike underutvalgene av Npf og Spesialitetskomiteen i psykiatri.

Årsberetning 2020

 • Facebook hovedkanal for informasjon ut (392 følgere i
  mars 2021).
 • Noen få henvendelser via e-postadressen
  (lips@psyklis.com)
 • Styret i LIPS har hatt månedlig digitale møter siden
  mars 2020
  • Saker: håndtering av koronapandemien med tanke på å
   sikre kvalitet på utdanning av LIS i psykiatri, undersøkelse av kvaliteten på utdanning av LIS i psykiatri og arbeid med å finne kandidater til LIS-representanter i Npfs utvalg og spesialitetskomiteen, samt ny leder for LIPS fra og med årsmøtet i mars 2021
 • Nettverksmøtet i LIPS (bestående av styret i LIPS, LIS i Npfs utvalg og spesialitetskomiteen) har hatt halvårlige digitale møter
  • Saker: håndtering av koronapandemien med tanke på å sikre kvalitet på utdanning av LIS i psykiatri og gjennomgang av halvårsrapporter fra LIS i utvalg og spesialitetskomiteen
 • Det har gjennom styret i Npf og Spesialitetskomiteen vært arbeidet med en rekke saker som angår LIS.
  • Sikring av kvaliteten på utdanning av LIS i psykiatri var viktigste sak også i 2020
  • LIPS har avtalt å delta på hver 2. samling i grunnkursrekken fremover sammen med spesialitetskomiteen for å informere om LIPS
 • Leder i LIPS, Jacob Jorem, var delegat og representant for LIPS på Faglandsrådet 03.11.20 på Zoom
 • LIPS er medlemmer av EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees)
 • Det årlige EFPT Forum, som skulle blitt holdt i Bucuresti i 2020, ble avholdt digitalt
 • På grunn av koronasituasjonen ble planlagt internasjonalt samarbeid for LIPS ikke gjennomført i 2020
 • EFPT har et utvekslingsprogram, the EFPT Exchange Program, der medlemmer får muligheten til et kortvarig (2-6 uker) hospiteringsopphold i et annet europeisk land.