Norsk psykiatrisk forening

LIPS

Nordisk psykiaterkongress

Som LIS i psykiatri kan du søke om stipend til virtuell deltagelse på Nordisk psykiaterkongress 17.-18. juni 2021 i Helsinki.
19. februar 2021
NCO 2021 plakat
NCO 2021 plakat

LIS-leger i psykiatri som

a) driver litt forskning (må ikke være ph.d. stipendiat) og

b) som sender inn et abstract innen 28.2.2021, kan søke om stipendet som dekker deltageravgift.

Søknaden om stipend er enkel: I en mail begrunnes kort at man fyller søknadskriteriene.

Mailen sendes til Npf ved Nina Finstad: npf@legeforeningen.no.