Hva er innholdet i psykiaterutdannelsen?

En psykiater har først 6-årig utdannelse som lege med påfølgende obligatorisk 1 ½ års praktisk tjeneste (Lege i spesialisering, utdannelsesmodul 1 – forkortet LIS1, tidligere kalt turnustjeneste).

Tjenesten innebærer virke som praktiserende lege på sykehus og i allmenn praksis hvor man både utreder og behandler mennesker med både legemlige så vel som psykiske sykdommer og lidelser). Dernest har en psykiater en femårig tilleggsutdannelse i psykiatri. Utdannelsen består i utredning og behandling av psykiske lidelser under veiledning av en spesialist i psykiatri (overlege) inkludert 3-årig utdannelse i psykoterapi. I tillegg kommer obligatoriske kurs innen ulike sider (biologiske, psykologiske) ved utredning og behandling av psykiske lidelser samt fire ukers internatkurs.