Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien.
11. mars 2021

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien

profilbilde
Leder
Sjur Seim
Pensjonert, Tidligere Akershus universitetssykehus
profilbilde
Nestleder
Arne Thorvik
Sykehuset i Vestfold
profilbilde
Medlem
Jakob Lundeby Kirkebak
Sykehuset Østfold, Fredrikstad
profilbilde
Medlem
Ingrid Bull
Helse Stavanger HF
profilbilde
Medlem
Britt J. Baryar
Sykehuset Innlandet
profilbilde
LIS
Vegard Solberg Dørum
Vestre Viken HF

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien - dokumenter