Norsk psykiatrisk forening

Utvalg

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien.
11. mars 2021

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien

profilbilde
Leder
Victoria Akre
Oslo universitetssykehus, Nydalen DPS
profilbilde
Medlem
Jakob Lundeby Kirkebak
Sykehuset Østfold, Fredrikstad
profilbilde
Medlem
Einar Gilje Aarseth
Oslo universitetssykehus, Nydalen DPS
profilbilde
Medlem
Øyvind Urnes
Oslo universitetssykehus, Avd for personlighetspsykiatri
profilbilde
Medlem
Britt J. Baryar
Sykehuset Innlandet
profilbilde
LIS
Christian Hagen
Helse Møre og Romsdal, Alderspsykiatrisk seksjon, Ålesund

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien - dokumenter