Retningslinje for å bli Akershus-legen

Styret i Akershus legeforening vedtok i styremøte i september 2021 å opprette en pris, "Akershus-legen", som deles ut på årsmøtet hvert år fra og med 2022.
  1. Mottakeren må være medlem av Akershus legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Akershus legeforenings styre er ikke aktuelle.
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Akershus-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.