Kandidater til Akershus-legen 2024

I 2021 vedtok styret i Akershus legeforening å innstifte utmerkelsen ”Akershus-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Prisen deles ut på årsmøtet hvert år fra og med 2022. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til kandidater. Utmerkelsen vil bli delt ut på årsmøtet 24. august i år. Møtet er åpent for medlemmer.
Bilde av Akershus-legen foran en pokal.

Styret velger "Akershus-legen" i sitt styremøte i juni. Retningslinjene som legges til grunn er:

  1. Mottakeren må være medlem av Akershus legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Akershus legeforenings styre er ikke aktuelle.
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Akershus-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets.
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.

Begrunnet forslag til kandidater sendes Akershus legeforenings sekretariat akershus.legeforening@legeforeningen.no innen 1. mai 2024.