Akershus legeforening

Lokalforening

2021

Valg i Akershus legeforening 26. august

Kristin Grefberg er valgt som ny leder i Akershus legeforening på årsmøtet 26. august for perioden 1.9.2021-31.8.2023. Hun er fastlege ved Med. Vest legesenter, Rud og er spesialist i allmennmedisin og idrettsmedisin.
30. august 2021
Kristin Grefberg, ny leder i Akershus legeforening.
Kristin Grefberg. Foto: Anita Ingebrigtsen

Arne Røde som har vært leder av Akershus legeforening de siste 16 årene ønsket ikke gjenvalg som leder. I tradisjonen tro ble avgått leder valgt som leder av valgkomiteen. Aage K. Huseby – fritt valgt styremedlem siden 90-tallet og nestleder, Sverre Dølvik – PSL representant gjennom mange år, Dianne Steenberg – LSA representant gjennom flere år, Faranak Asadi – vara PSL representant og Andreas H. Habberstad – vara fritt valgt, ønsket heller ikke gjenvalg.

Bilde av Arne Røde.
Arne Røde takker for seg. Foto: Anita Ingebrigtsen
Avgåtte styremedlemmer i Akershus legeforening.
Her ser du de avgåtte styremedlemmene i Akershus legeforening. Foto: Anita Ingebrigtsen