Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Arne Røde ble gjenvalgt som leder

Slik blir styret i foreningen i perioden 2019-2021.
30. august 2019

Styret: 

Leder: Arne Røde

1. Fritt valgt: Aage K. Huseby
1. Fritt valgt vara: Andreas H. Habberstad 
2. Fritt valgt vara: Kjetil Unger Norveel

Valgte representanter fra yrkesforeningene:

AF:
Hans-Christian Myklestul
Kristin Grefberg (vara)

LSA:
Dianne E. Steenberg
Geir J. Korsmo (vara)

NAMF:
Agneta E. Iversen
Ingen vara foreløpig

PSL:
Sverre Dølvik
Faranak Asadi (vara)

OF:
Ståle Clementsen
Toril A. K. Morken (vara)

YLF:
Sigrid Risøe
Rune Ougland (vara)

Kurskomiteen 2019-2023 (Velges for 4 år av gangen):

Bjørg Dysthe
Tidligere valgt fram til 2021:

Gjertrud Lødøen - leder

Vibeke Løvdal

Andreas H. Habberstad

Revisor: 
Nils-Kristian Krogh, Krogh Revisjon AS, Ekholtveien 114, 1526 Moss

Valgkomiteen:

Eivind Myhre
Kari Garberg
Arne J. Hjemmen