Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Arne Røde gjenvalgt som leder

På Akershus legeforenings årsmøte 24. august ble Arne Røde gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.
24. august 2017
Bilde av Arne Røde
Arne Røde

Det ble avholdt valg på styrets leder, 2 fritt valgte med vara, kurskomitémedlemmer, valgkomité og revisor.

Styrets representanter m/vara fra yrkesforeningene: Allmennlegeforeningen, Praktiserende spesialister landsforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Overlegeforeningen og Yngre legers forening har sine egne valg som blir innrapportert til Legeforeningen sentralt.

Styret:

Leder:
Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Stabekk 

Fritt valgte representanter:
Overlege Aage K. Huseby, Ahus
Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås

Vara fritt valgte:
Overlege Mads Anders Oksum, Ahus
LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus

Kurskomité:
Velgt for 4 år av gangen – perioden 1.9.2017-31.8.2021:
Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås (leder)
Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune
LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus   
        

Ikke på valg – valgt fram til 31.8.2019:
Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe, Bærum kommune
Allmennpraktiker Arne J. Hjemmen, Lommedalen                                                                 

Valgkomité:
Allmennpraktiker Arne J. Hjemmen, Lommedalen
ØNH-spesialist Kjell A. Dalby, Drøbak
Allmennpraktiker Eivind Myhre, Son

Revisor:
PricewaterhouseCoopers AS, Att: Nils-Kristian Krogh, Postboks 115, 1501 Moss.

Lagt fram og godkjent på årsmøtet 24. august 2017.