Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Årsmøte 2019

Årsmøte, valg, temamøte og middag ved Nedre foss gård 22.08.19.
26. juni 2019
Nedre foss gård ved Akerselva. Foto Istockphoto.com Credit:knape
Nedre foss gård ved Akerselva. Foto Istockphoto.com Credit:knape

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 22. august 2019 kl. 17.30.
Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av temamøte og middag.

Sted: Nedre Foss Gård, Nordre gate 2, 0551 Oslo.
Det er mulig for ledsager å delta på både temamøte og middag. Se priser på neste side.

På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 10. august.
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla!

Informasjon

Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2018 og årsberetning for 2018.

Revisjonsberetningen for 2018 og budsjett for 2020 deles ut på årsmøtet.

Forslag om saker som skal behandles må være innkommet til styret senest 8 uker
før årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 901 72 321 eller mail akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding.

Vennlig hilsen

Akershus legeforening