Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Bekymringsmelding angående kapasiteten ved AHUS

Vedtak om bygging av nytt Ullevål sykehus må stanses før 31. januar. Nytt sykehus på Aker må støttes for å avlaste AHUS med Groruddalen for å kunne fortsette med forsvarlig pasientbehandling.
13. februar 2019

Dimensjonering av Drammen sykehus må gjøres på nytt med basis utnyttelsesgrad og ikke høy utnyttelsesgrad. Bygging av ny sykehusmasse for OUS må skje på arealer på Ullevål der det er etablert sykehus i dag.