Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Innspill til Helse og omsorgskomiteens behandling av Dokument 8 S (2018–2019)

Vi er bekymret for at de fremlagte planene for utviklingen av OUS ikke vil ivareta regionens behov for nødvendig styrket kapasitet for den demografisk betingede oppgaveveksten.
13. februar 2019
Bilde av helse

Vi er særlig bekymret for at akutt-tilbudet i regionen svekkes ved nedlegging av Ullevål sykehus og den planlagte oppdeling av akuttfunksjonene. Planene som er foreslått av OUS krever meget omfattende investeringer, og det er sannsynlig at dette vil svekke hele helseregionens evne til å investere i øvrige nødvendige utvidelser ved de andre helseforetakene. Akershus legeforening mener at Representantforslaget hvor man ber om utredning av Ullevål-tomtens muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i OUS er et godt og nødvendig forslag. Det kan bidra til bedre løsninger, som i større grad imøtekommer den forventede behovsveksten og samtidig muliggjør nødvendige tiltak i resten av HSØ.