Akershus legeforening

Lokalforening

Nyheter

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 11.02.20 Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med lege og førsteamanuensis Morten Magelssen tirsdag 11. februar kl. 18:00.

Tittel på foredraget er:
Når nok er nok: Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling.
10. februar 2020
Pasient og pårørende
Foto: colourbox.com

I mange sykdomsforløp kommer man dit at helsepersonell - helst i dialog med pasienten - må ta stilling til om «nok er nok» og om videre livsforlengende behandling bør begrenses. Morten Magelssen vil i denne utgaven av Medisinsk-filosofisk forum vise fram prinsipielle poenger og tilbakevendende verdikonflikter i beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling. Det blir kasuistikker og glimt fra en ny spørreundersøkelse om nordmenns holdning til avslutning av livsforlengende behandling i ulike situasjoner. Spørreundersøkelsen indikerer at nordmenn flest ønsker at pårørende skal få større innflytelse enn de har etter helselovgivningen. Men er det en god idé?

Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han leder senterets prosjekt om praktisk etikkarbeid, "Etikk i helsetjenesten".

Arrangementet finner sted på Frederik Holsts hus ved Ullevål sykehus (se vedlagt kart nedenfor), og begynner kl. 18:00 og varer i to timer (én time foredrag + én time diskusjon).

Følg oss gjerne på Facebook!

Inngangspenger: kr 50,- (Vipps eller kontant)

Medisinsk-filosofisk forum UIO

Kart over Fredrik Holsts hus