Klinisk emnekurs i øyesykdommer 21.-22. april 2022

Kursdato er endret fra 10.-11. februar til 21.-22. april.
Sted; Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Dato: 21.-22. april 2022. Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Teknisk arrangør: Akershus legeforening v/kurskomiteen
Kursansvarlig: Kjetil Unger Norveel, Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe
Formål med kurset: Utdyping og oppfrisking innen fagområdet øyesykdommer
Læringsmål: ALM 022, 023, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 036, 039, 041, 048, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 066, 067, 071, 083, 084
Godkjenninger: Søkt godkjent som klinisk emnekurs i øyesykdommer tellende med 15 timer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Torsdag 21. april:

 • 09.00 – 09.10
  Velkommen
  - Målsetning for kurset
  - Gjennomgang
 • 09.10 - 09.55
  Øyets anatomi og fysiologi
  Foreleser: Truls Oppedal, Øyeavdeling Drammen, Vestre Viken
  - Optikk
  - Den normale aldring
  - Hvordan undersøke synsstyrke på legekontoret/diskusjon
 • 09.55 – 10.00
  Pause
 • 10.00 - 10.40
  Det røde øyet
  Foreleser: Truls Oppedal, Øyeavdelingen, Drammen, Vestre Viken
  - Ensidig/tosidig
  - Faresignaler alvorlig øyesykdom
  - Kontaktlinsebruk
  - Den normale aldring
  - Behandling - bruk av antibiotika
  - Undersøkelsesteknikk/diskusjon
 • 10.40 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 11.30
  Barn
  Foreleser: Truls Oppedal, Øyeavdelingen Drammen, Vestre Viken
  - Undersøkelsesteknikker av synsevne
  - Skjeleproblematikk – hva er normalt/unormalt
  - Tåreflod – hva er normalt/unormalt?
  - Når og hvilke barn skal henvises?
 • 11.30 - 11.40
  Pause
 • 11.40 - 12.20
  Uveitt
  Foreleser: Ikke avklart
  - Årsaksforhold
  - Relasjon til allmenn sykdom
  - Hvordan mistenke dette?
  - Undersøkelsesteknikk/diskusjon
 • 12.20 – 12.25
  Pause
 • 12.25 – 13.00:
  Synstap
  Foreleser: Jan Erik Jakobsen, Asker og Bærum øyelegesenter
  - Akutt/subakutt
  - Årsaksforhold
  - Undersøkelsesteknikk
  - Henvisningsrutiner optiker/øyelege
  - diskusjon
 • 13.00 – 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.30
  Akutt skadehåndtering
  Foreleser: Jan Erik Jakobsen, Asker og Bærum øyelegesenter
  - Undersøkelsesteknikk
  - Synspåvirkning
  - Etseskader
  - Faresignaler alvorlig skade
  - Behandling/diskusjon
 • 14.30 - 14.40
  Pause
 • 14,40 - 16.30
  Glaukomsykdom
  Foreleser: Jan Erik Jakobsen, Asker og Bærum øyelegesenter
  - Årsaksforhold - relasjon til trykk
  - Hva vet vi om denne sykdom og hvordan behandler vi den i 2021
  - Aldersfordeling
  - Relasjon til ”trang vinkel”
  - Hvilken betydning har synsfeltet for pasientens synsevne?
  - Bruk av steroider i allmennpraksis/diskusjon
  - Hvordan tolke øyelegens epikrise
 • 16.30- 16.15
  Oppsummering
  - Diskusjon
  - Erfaringer fra dagens kurs

Fredag 22. april:

 • 08:30 - 08.40
  God morgen!
 • 08.40 - 09.30
  Netthinnesykdom/aldersrelatert makuladegenerasjon
  - AMD Foreleser: : Bettina Kinge, Blikk Øyeklinikk
  - Årsaksforhold - hva vet vi?
  - Klassifisering
  - Injeksjonsbehandling
 • 09.30 – 09.40
  Pause
 • 09.40 - 10.30
  Diabetesomsorg i øyefaget
  Foreleser: Bettina Kinge, Blikk Øyeklinikk
  - Screening
  – henvisningsrutiner
  - nasjonale retningslinjer
  – ansvarsforhold optiker/øyelege
  - Statistikk/etnisitet
  - Hva bør henvisning og epikrise inneholde av medisinske opplysninger
  - Behandlingsalternativer anno 2021
  - Hvordan forstå øyelegens epikrise/diskusjon
 • 10.30 – 10.40
  Pause
 • 10.40 – 11.30
  Det bleke, smertefulle øyet
  Foreleser: Ikke avklart
  - Tørt øye problematikk/Ocular surface desease
  - Årsak
  – relasjon til allmenn sykdom og medikamentbruk
  - Behandling – bruk av antibiotika
  - Undersøkelsesteknikkd/diskusjon
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.15
  Førerkortforskrifter
  Foreleser: Vibeke Dons Wankel, Dr. Wankels spesialistpraksis
  - Gjeldende regler
  - Betydningen av synsfelt
  - Når skal optiker/øyelege konsulteres - diskusjon
 • 13.15 - 13.20
  Pause
 • 13.20 -14.00
  Pasienten med flytere i synsfeltet
  Foreleser: ikke avklart
  - Den normale aldring av glassvæsken
  - Faresignaler amotio
  - Når henvise/diskusjon
 • 14.00 – 14.10
  Pause
 • 14.10 - 14.40
  Okulplastikk
  Foreleser: LIS lege, OUS
  - Den normale aldring
  - Muligheter og begrensninger
  - Henvisningsrutiner
  - Offentlig – privat finansiering/diskusjon
 • 14.40 – 14.50
  Pause
 • 14.50 – 15.30
  Katarakt/linsekirurgi
  Foreleser: Andreas Thorsrud, Øyeavdelingen, OUS Ullevål
  - Den normale aldring av linsen
  - Når bør pasientene opereres
  - Hva kan pasienten forvente av synsevne etter kirurgi?
  - Skille mellom offentlig og selvfinansiert kirurgi
 • 15.30 – 16.00
  Bildequiz
  Oppsummering
  – diskusjon
  – spørsmål

Vel hjem!