Aktive nestorer årets leger i Buskerud

På det nylig avholdte årsmøtet for Buskerud legeforening, ble Harald Lystad og Nils Rune Nilsen tildelt æresprisen “Årets Buskerudlege 2019”.
harald-lystad
Harald Lystad

Kort om prismottakerne

Harald Lystad (74) er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han er også godkjent flylege. Han var distriktslege i Lofoten 1971–1975, før han ble distriktslege i Hemsedal i 1975. Selv om han i dag er pensjonist, tar han fremdeles på seg kortere og lenger vikariater i sitt tidligere ansvarsområde. Harald Lystad er selve høvdingen av allmennlegene i Hallingdal med snart 45 års tjeneste som lege i dalen. Han har også gjort et kjempearbeid med å forebygge skiskader i alpinanlegg.

Nils Rune Nilsen (65) er spesialist i allmennmedisin og har vært kommunelege/kommuneoverlege/fastlege på Gol inntil han startet som overlege på den kombinerte sengeposten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Han er en «indremedisinsk anlagt» allmennlege med stor kunnskap, ikke minst innenfor bruken av ultralyd i medisinsk diagnostikk og behandling.

Nilsen var selv tilstede ved overrekkelsen, som skjedde på Kleivstua ved Sundvolden fredag 5. april, mens Lystad deltok via nettmøte fra en internasjonal skiskadekonferanse i USA.

Nilsen var selv tilstede ved overrekkelsen, som skjedde på Kleivstua ved Sundvolden fredag 5. april, mens Lystad deltok via nettmøte fra en internasjonal skiskadekonferanse i USA.

Prisen

Prisen består av et diplom, en litografi av Nico Wiederberg, samt et reisestipend på NOK 10 000.

Sokna, 7. april 2019
Mette Christin Lerfaldet
Leder Buskerud legeforening